T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAĞCILAR - Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu

ÇOK AMAÇLI KONFERANS SALONU

ÇOK AMAÇLI KONFERANS SALONU