İSTANBUL / BAĞCILAR - Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu

  • Derslik Sayısı

    28

  • Öğretmen Sayısı

    41

  • Öğrenci Sayısı

    1029